ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της ERIAL στάλθηκαν λανθασμένα προϊόντα (άλλο προϊόν, άλλος κωδικός χρώματος, ποσότητα, τιμολόγηση κ.λ.π.) ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας και σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα/πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν.

Δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που ο λόγος επιστροφής είναι η εκ μέρους σας επιλογή χρώματος (ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις λόγω ανάλυσης εικόνας, ώρα λήψης, συσκευή προβολής κτλ.), προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά κατά την μεταφορά τους (τα εμπορεύματα ταξιδεύουν ΠΑΝΤΑ με ευθύνη του πελάτη) καθώς και οποιοσδήποτε άλλος λόγος που προκύπτει από την εκ μέρους σας λανθασμένης υποβολής της παραγγελίας.

Στην περίπτωση που το προϊόν είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του χωρίς χρέωση μεταφορικών μόνο αν αυτό γίνει μέσω των ΕΛΤΑ (Δέματα Εσωτερικού – Βασικά Τέλη Δεμάτων) για την Ελλάδα. Οι πελάτες εξωτερικού παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας πριν την αποστολή.

Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για την διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος επιστροφής προϊόντων από τον καταναλωτή κατά τα ανωτέρω η Erial επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση, των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής τους, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο καταναλωτής έχει ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά και υπό τον όρο να μην επιβαρυνθεί ο καταναλωτής με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων.

Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο, η Erial δεν απαιτείται να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης, εάν ο καταναλωτής ρητώς είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Erial (με ΕΛΤΑ – Δέματα Εσωτερικού – Βασικά Τέλη Δεμάτων) για την Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει και για τους πελάτες εξωτερικού που δεν ήρθαν σε επικοινωνία μαζί μας για να τους υποδείξουμε την κατάλληλη μέθοδο επιστροφής.

Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών (info@erial.gr) στο τηλέφωνο 2103230911 από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00 (εκτός αργιών) για πληροφορίες.Η όποια αντικατάσταση ή πίστωση γίνεται μόνο μετά την παραλαβή του προϊόντος στο κατάστημα της www.erial.gr και αφού ελεγχθεί και διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο ότι υπόκειται σε διαδικασία αντικατάστασης ή πίστωσης.